Bad

Läsåret 2016-2017 kommer samtliga elever i klassen att erbjudas bad på habiliteringen var annan tisdag.

Jämna veckor badar: Savannha, Amina och Daniel.

Ojämna veckor badar: Johanna och Hanna.