Bad

Läsåret 2017-2018 kommer samtliga elever i klassen att erbjudas bad på habiliteringen var annan tisdag.

Jämna veckor badar:

Ojämna veckor badar: