Om

Vi är en lokalintegrerad mellanstadieklass som tillhör grundsärskolan, med inriktning träningsskola. Eleverna studerar efter träningsskolans fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.
Läsåret 2016-2017 är vi fem elever i klassen. Fyra flickor och en pojke. Eleverna går nu i årskurserna fyra och fem.
Med hjälp av vår klassblogg underlättar vi för eleverna att kommunicera med familj och omvärld om vad vi gör i skolan.
Vi vill även öppna ett fönster mot samhället för att erbjuda möjlighet till ökad tillgänglighet, förståelse och kunskap.