Om

Vi är en lokalintegrerad mellanstadieklass som tillhör grundsärskolan, med inriktning träningsskola. Eleverna studerar efter träningsskolans fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.
Läsåret 2017-2018 är vi fyra elever i klassen. Tre flickor och en pojke. Eleverna går nu i årskurserna fem och sex.
Med hjälp av vår klassblogg underlättar vi för eleverna att kommunicera med familj och omvärld om vad vi gör i skolan.
Vi vill även öppna ett fönster mot samhället för att erbjuda möjlighet till ökad tillgänglighet, förståelse och kunskap.